Tour des mélodies

  • Date de début 19/06/2019 — 08:30 Date de fin 19/06/2021
  • Lieu Cube 521
    1-3 DRIICHT L-9764 - MARNACH
  • Contact Cube521 - 5215226 - info@cube521.lu voir le site

(Malheureusement cet événement n’a pas de description en Français)

Säit 10 Joer gëtt et elo schon den «Tour des mélodies». All Joer sangen a musizéieren op dësem Dag méi wéi 1.000 Schoulkanner aus dem ganze Land. Elo kënnt dësen Event fir d’éischte Kéier op Marnech!

Ee ganze Moien erkléngen am Cube 521 Melodien, gesonge vu Schoulklassen aus dem ganzen Norde vu Lëtzebuerg. Donieft gëtt et ee flotte Kaderprogramm mat Workshopen am ganzen Haus. D’Workshopen an de Schoulen an den Dag selwer halen d‘Chargeeë vun der UGDA-Museksschoul Clierf an Intervenanten vum INECC.

Produktioun: Ecole de musique de l’UGDA Clervaux, Cube521 Marnach, INECC Luxembourg