Vanitas. Live fast, never digest

  • Start date 09/03/2019 — 20:00 End date 09/03/2021
  • Place Centre Culturel Kulturfabrik Esch
    rue de Luxembourg 116 L-4221 - ESCH-SUR-ALZETTE
  • Contact 554493-1 - mail@kulturfabrik.lu show website