Tour des mélodies

  • Start date 19/06/2019 — 08:30 End date 19/06/2021
  • Place Cube 521
    1-3 DRIICHT L-9764 - MARNACH
  • Contact Cube521 - 5215226 - info@cube521.lu show website

(Unfortunately this event does not have an English description)

Säit 10 Joer gëtt et elo schon den «Tour des mélodies». All Joer sangen a musizéieren op dësem Dag méi wéi 1.000 Schoulkanner aus dem ganze Land. Elo kënnt dësen Event fir d’éischte Kéier op Marnech!

Ee ganze Moien erkléngen am Cube 521 Melodien, gesonge vu Schoulklassen aus dem ganzen Norde vu Lëtzebuerg. Donieft gëtt et ee flotte Kaderprogramm mat Workshopen am ganzen Haus. D’Workshopen an de Schoulen an den Dag selwer halen d‘Chargeeë vun der UGDA-Museksschoul Clierf an Intervenanten vum INECC.

Produktioun: Ecole de musique de l’UGDA Clervaux, Cube521 Marnach, INECC Luxembourg